ДНЗ "Червона Шапочка" с.Бахчовик.
Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ

 

 

 

 

Освітня діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до нормативно-правових та нормативно-організаційних (установчих) документів. Нормативно-правове забезпечення діяльності здійснюється у відповідності до державних документів, а саме:

Конституція України;

Закони України:

«Про освіту»;
«Про дошкільну освіту»;
«Про охорону дитинства»;
«Про мови в Україні»;
«Про захист персональних даних»;
Конвенція ООН про права дитини;
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція); Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р, № 305);
Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ № 930 від 06. 10.2010
Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОЗ України № 234 від 24 березня 2016 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016р. за № 563/28693;
Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009«Планування роботи в дошкільному навчальному закладі»;
Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009 «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»; Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах;
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», іншими нормативно-правовими актами та наказами вищих установ.

Установчими документами, що забезпечують нормативно-організаційну діяльність ДНЗ , є:

Статут закладу;
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом ДНЗ;
Правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ ;
Річний план роботи дошкільного навчального закладу ;
Акт готовності до нового навчального року;
Штатний розпис;
Тарифікаційний список педагогічних працівників.