ДНЗ "Червона Шапочка" с.Бахчовик.
Прозорість та інформаційна відкритість

      

Статут закладу освіти.      

Ліцензії на провадження освітньої діяльності. -

Структура та органи управління закладу освіти.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами.

Освітні програми, що реалізовуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти.

Мова освітнього процесу.

Наявність вакантних посад. - відсутні

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти.

Результати моніторінгу якості освіти.

Річний звіт про діяльність закладу освіти.

Правила прийому до закладу освіти.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребеми.

Розмір плати за харчуваня.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти.

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти та відповідальність осіб причетних до булінгу.

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів.

Кошторис